ส่งบทความออนไลน์
การส่งบทความออนไลน์ PDF พิมพ์ อีเมล

หากมีปัญหาขัดข้องในการ upload บทความ กรุณารอสักพัก (10-20 นาที) แล้วลอง upload บทความอีกครั้ง ... ขออภัยในความไม่สะดวก (หากยังคงเกิดปัญหา กรุณาแจ้งผ่านทาง message (ข้อความ) ไปยัง facebook ของ ECTI-CARD 2013 (https://www.facebook.com/EctiCard2013

ขั้นตอนการส่งบทความ       


1. ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ 

คลิกที่     เพื่อกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ

ระบบจะแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูลการลงทะเบียนดังรูปด้านล่าง ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โดยระบบจะใช้ Username และ Password ที่กรอกไว้นี้ สำหรับ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป


2. การยืนยันการลงทะเบียนส่งบทความ

ระบบจะส่ง E-Mail ตอบกลับไปยัง E-Mail ของท่าน เพื่อทำการยืนยัน เมื่อท่านได้ทำการยืนยันแล้ว

Username และ Password ของท่านจะสามารถใช้สำหรับ Login เพื่อทำการส่งบทความได้

(กรณีที่ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ ให้ตรวจดูใน junk mail เพราะบางครั้ง E-mail ตอบกลับ

จะถูกส่งไปเก็บใน junk mail ของท่าน สำหรับบางท่านที่ใช้ E-mail ของ hotmail)


3. Login เข้าระบบเพื่อส่งบทความ

คลิกที่    เพื่อ Login เข้าสู่ระบบส่งบทความ

เมื่อ Login แล้ว ระบบจะแสดงหน้า Paper Submission ดังรูปด้านล่าง


จากนั้นให้เลือกที่เมนู “Submit Paper” ซึ่งระบบจะแสดงหน้า Submit Paper ดังรูปด้านล่าง

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ Upload ไฟล์บทความ .pdf หรือ .doc โดยคลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์”


4. การตรวจสอบสถานะของบทความ

หลังจากส่งบทความเรียบร้อย จะได้รับ Paper ID และสามารถตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งไปได้

ว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยคลิก “Manage Submitted Paper” ซึ่งระบบจะแสดงหน้า My Paper List

ดังรูปด้านล่าง ไฟล์บทความที่ส่งไปแล้วยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อีกจนกว่าจะหมดเขตการส่งบทความ

ในวันที่ 15 มกราคม 2556


5. การแจ้งผลการพิจารณาบทความ

คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความทาง E-Mail ในวันที่ 15 มีนาคม 2556


6. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ในกรณีที่บทความผ่านการพิจารณา (Accepted) ให้ Upload ไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์

สำหรับตีพิมพ์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556


 
ป้ายโฆษณา