สถานที่จัดประชุม
PDF พิมพ์ อีเมลHosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย

ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

ประเทศไทย

โทรศัพท์ 66-4422-4392, โทรสาร 66-4422-4603


สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนะนำที่พักภายในจังหวัดนครราชสีมา

1. โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     (การจองห้องพักที่โรงแรมสุรสัมมนาคาร สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ECTI-CARD จะได้รับค่าห้องพักในอัตราพิเศษ)

2. โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา

3. ปางรุจี รีสอร์ท นครราชสีมา

และท่านสามารถหาที่พักอื่น ๆ ได้จาก  http://www.agoda.co.th/


 
ป้ายโฆษณา