การลงทะเบียน
PDF พิมพ์ อีเมลอัตราค่าลงทะเบียน ECTI-CARD 2013


อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

Early Bird *

On-site **

1. Regular (ครอบคลุม 2 บทความ)

(บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย)

3500

4000

2. ECTI-Member (ครอบคลุม 2 บทความ)

(บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

3200

3700

3. Student (ครอบคลุม 1 บทความ)

(นักศึกษา)

2000

2500

4. ECTI-Student-Member (ครอบคลุม 1 บทความ)

(นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) 

1700

2200

5. Accompany

(ผู้ติดตาม ผู้สนใจร่วมงานที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ) 

1500

2000

* Early Bird: ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556

** On-Site: ลงทะเบียนและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556

(หมายเหตุ: Early bird และ On-site เป็นการลงทะเบียนของผู้ติดตามหรือผู้สนใจร่วมงาน กรณีไม่ใช่ผู้แต่งบทความ)

สำหรับผู้แต่งบทความที่ผ่านการคัดเลือก การชำระเงินค่าลงทะเบียนต้องดำเนินการอย่างช้าในวันที่ 1 เมษายน 2556

(มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน proceeding) 


การโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1:
ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ECTI ACCOUNT ตามรายละเอียดดังนี้

Bank name: Siam Commercial Bank 
Account name: ECTI Association
Bank Branch: Bangkadi (Pathumthani)
Saving Account No. 329-564256-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี ECTI Association
สาขา บางกะดี (ปทุมธานี) 
บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลข 329-564256-8

ขั้นตอนที่ 2:
ทำการสแกน Slip พร้อม Upload ผ่านลิงค์ข้างนี้

http://ecticard2013.ecticard.org/submission/payment/home/0

หรือส่งสแกน Slip ทาง email มาที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  (กรุณา ระบุชื่อผู้ลงทะเบียน มหาวิทยาลัย และเบอร์โทรศัพท์ ใน email ด้วยค่ะ)

(สำหรับท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนหลังจากวันที่ 19 เม.ย. ขอเชิญลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่หน้างาน ระหว่างวันที่ 8-10 พค. 2556) 


หมายเหตุ

  1. Regular, ECTI-Member, Student, ECTI-Student-Member สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Proceeding, CD-ROM, Bag, Souvenir, Coffee-break, Lunch, Dinner banquet (9 พค.56)
  2. Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ CD-ROM, Coffee-break, Lunch, Dinner banquet (9 พค.56) 
  3. บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)  
ป้ายโฆษณา