กำหนดการรับบทความวิจัย
PDF พิมพ์ อีเมล
กำหนดการรับบทความวิจัย

  • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์

15 มกราคม 2556  31 มกราคม 2556

  • แจ้งผลพิจารณาบทความ

15 มีนาคม 2556

  • ส่งบทความฉบับตีพิมพ์ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนของผู้แต่งบทความ

1 เมษายน 2556


  • วันประชุมวิชาการ

8 - 10 พฤษภาคม 2556


ดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำบทความ

Poster Call for papers

Download Template Paper (.doc)

ข้อแนะนำการจัดทำบทความ

(หัวข้อต่างๆ ปรับได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์)

 
ป้ายโฆษณา